Bootcamp treninzi: poslovne veštine ključne za posao

Projekat ”Bootcamp treninzi: poslovne veštine ključne za posao” finansiran od strane
Ministarstva omladine i sporta

Imajući na umu sve probleme sa kojima se mladi suočavaju prilikom traganja za zaposlenjem, Centar za poslovne treninge u okviru projekta ”Bootcamp treninzi: poslovne veštine ključne za posao”, finansiranom od strane Ministarstva omladine i sporta, teži da pruži podršku i pomoć mladima prilikom zapošljavanja. Posebna fokusiranost udruženja je na mladima koji su nedavno završili fakultetsko obrazovanje, ali ne mogu da nađu prvi posao usled nesklada kompetencija koje su stekli u toku formalnog obrazovanja sa potrebama izuzetno dinamičnog tržišta rada. U tom smislu, udruženje i kompanija SciEd Technologies razvijaju sveobuhvatne programe podrške povećanja zapošljivosti mladih, u nameri da kroz zaokružene intenzivne treninge steknu kompetencije koje će ih kvalifikovati za brže pronalaženje željenog zaposlenja.

Početak realizacije projekta:
04.12.2017.
Završetak realizacije projekta:
22.12.2017.
Nosilac projekta:
Centar za poslovni trening
Partner na projektu:
SciEd Technologies DOO