Cultural fit-novi mehanizmi u procesu zapošljavanja mladih

Projekat “Cultural fit-novi mehanizmi u procesu zapošljavanja mladih“ finansiran od strane
Ministarstva omladine i sporta

Imajući na umu sve probleme sa kojima se mladi suočavaju prilikom traganja za zaposlenjem, udruženje Centar za poslovne treninge, po četvrti put organizuje treninge, ovaj put u okviru projekta ”Cultural fit – novi mehanizmi u procesu zapošljavanja mladih“ finansiranom ponovo od strane Ministarstva omladine i sporta. Kao i svih prethodnih puta, treninzi su besplatni za sve polaznike, a samo udruženje teži da pruži podršku i pomoć mladima prilikom zapošljavanja. Posebna fokusiranost odnosi se na grupu mladih koji su nedavno završili fakultetsko obrazovanje, ali ne mogu da nađu prvi posao usled nesklada kompetencija koje su stekli u toku formalnog obrazovanja sa potrebama izuzetno dinamičnog tržišta rada. Pored navedene grupe, za treninge se mogu prijaviti i mladi koju su na završnim godinama OAS i MAS studija, kao i oni koji žele da unaprede svoje obrazovanje. U tom smislu, udruženje i kompanija SciEd Technologies razvijaju sveobuhvatne programe podrške povećanja zapošljivosti mladih, u nameri da kroz zaokružene intenzivne treninge steknu kompetencije koje će ih kvalifikovati za brže pronalaženje željenog zaposlenja.

Početak realizacije projekta:
01.11.2020.
Završetak realizacije projekta:
22.11.2020.
Nosilac projekta:
Centar za poslovni trening
Partner na projektu:
SciEd Technologies DOO

 

MLADI NEZAPOSLENI

Program treninga mladih nezaposlenih je besplatan

Način i tok funkcionisanja treninga za mlade nezaposlene ljude/diplomce održaće se roku od tri nedelje intenzivnog rada:

  • Vеštinе komunikаciје i аsеrtivnа komunikаciја
  • Vеštinе prеzеntаciје
  • Veštine davanja i primanja povratne informacije (feedback)
  • Poslovnа еtikа
  • Poslovno ponаšаnjе i bonton
  • Poslovnа korеspondеnciја i komunikаciја
  • Vеštinе prеgovаrаnjа

Primеnа vеštinа i znаnjа stеčеnih u prvој nеdеlјi prоgrаmа uz uklјučivanje prеdstаvnika kоmpаniја kојi ćе prikаzаti prоblеmе sа kојimа sе suоčаvајu u svаkоdnеvnоm rаdu i sa Vama raditi na njihovom rešavanju.

  • Razgovori sa HR-om i simulacija intervjua sa polaznicima

  • Life coaching

GALERIJA PROJEKTA