Rok za prijavu: do 01.11.2021.
Program treninga ”Edukacijom protiv barijere, testiranjem do bolje karijere” je besplatan.