Rok za prijavu: od 16.09.2019.
Program treninga mladih nezaposlenih je besplatan.