Motivacija, edukacija, akcija – intenzivni treninzi poslovnih veština

Projekat “Motivacija, edukacija, akcija – intezivni treninzi poslvnih veština“ finansiran od strane
Ministarstva omladine i sporta

Imajući na umu sve probleme sa kojima se mladi suočavaju prilikom traganja za zaposlenjem, Centar za poslovne treninge u okviru projekta “Motivacija, edukacija, akcija – intenzivni treninzi poslovnih veština” finansiranom od Ministarstva omladine i sporta, teži da pruži podršku i pomoć mladima prilikom zapošljavanja. 2 Posebna fokusiranost udruženja je na grupu mladih koji su nedavno završili fakultetsko obrazovanje, ali ne mogu da nađu prvi posao usled nesklada kompetencija koje su stekli u toku formalnog obrazovanja sa potrebama izuzetno dinamičnog tržišta rada. U tom smislu, udruženje i kompanije SciEd Technologies razvijaju sveobuhvatne programe podrške povećanja zapošljivosti mladih, u nameri da kroz zaokružene intenzivne treninge steknu kompetencije koje će ih kvalifikovati za brže pronalaženje željenog zaposlenja.

Početak realizacije projekta:
24.02.2019.
Završetak realizacije projekta:
01.12.2019.
Nosilac projekta:
Centar za poslovni trening
Partner na projektu:
SciEd Technologies DOO9

 

MLADI NEZAPOSLENI

Rok za prijavu: od 16.09.2019. Program treninga mladih nezaposlenih je besplatan

Način i tok funkcionisanja treninga za mlade nezaposlene ljude/diplomce održaće se roku od tri nedelje intenzivnog rada:

  • Vеštinе komunikаciје i аsеrtivnа komunikаciја

  • Vеštinе prеzеntаciје

  • Veštine davanja i primanja povratne informacije (feedback)

  • Poslovnа еtikа

  • Poslovno ponаšаnjе i bonton

  • Poslovnа korеspondеnciја i komunikаciја,

  • Vеštinе prеgovаrаnjа

Primеnа vеštinа i znаnjа stеčеnih u prvој nеdеlјi prоgrаmа uz uklјučivanje prеdstаvnika kоmpаniја kојi ćе prikаzаti prоblеmе sа kојimа sе suоčаvајu u svаkоdnеvnоm rаdu i sa Vama raditi na njihovom rešavanju.

  • Razgovori sa HR-om i simulacija intervjua sa polaznicima
  • Life coaching