PODRŠKA POVEĆANJU ZAPOŠLJIVOSTI STUDENATA

Projekat “Podrška povećanju zapošljivosti studenata“ finansiran od strane Ministarstva omladine i sporta

Imajući na umu sve probleme sa kojima se mladi suočavaju prilikom traganja za zaposlenjem, Centar za poslovne treninge u okviru projekta “Podrška povećanju zapošljivosti mladih” finansiranom od Ministarstva omladine i sporta, teži da pruži podršku i pomoć mladima prilikom zapošljavanja. 2 Posebna fokusiranost udruženja je na grupu mladih koji su nedavno završili fakultetsko obrazovanje, ali ne mogu da nađu prvi posao usled nesklada kompetencija koje su stekli u toku formalnog obrazovanja sa potrebama izuzetno dinamičnog tržišta rada. U tom smislu, udruženje i kompanije SciEd Technologies razvijaju sveobuhvatne programe podrške povećanja zapošljivosti mladih, u nameri da kroz zaokružene intenzivne treninge steknu kompetencije koje će ih kvalifikovati za brže pronalaženje željenog zaposlenja…

Početak realizacije projekta:
21.11.2016.
Završetak realizacije projekta:
22.05.2017.
Nosilac projekta:
Centar za poslovni trening
Partner na projektu:
SciEd Technologies DOO

 

STUDENTI

Rok za prijavu: do 18.01.2017 do 06.02.2017. Program treninga studenata je besplatan

Treninzi za studente biće održani tokom tri meseca sa fondom od 4 do 6 časova nedelje u poslepodnevnom terminu.

Upotpunjavanje obrazovanja primenjenim učenjem. Pokreće se program iskustvenog učenja poslovnih hard i soft veština koje su identifikovane kao najdragocenije rastućim kompanijama. – Veštine komunikacije i asertivna komunikacija – Veštine prezentacije – Veštine davanja i primanja povratne informacije – Poslovna etika – Poslovno ponašanje i bonton – Poslovna korespodencija i komunikacija – Veštine pregoravanja – Osnove računovodstva i finansija Mogućnost uključivanja drugih treninga u zavisnosti od potreba i zahteva kompanija uključenih u realizaciju programa.

Upravo ste naučili. Sada uradite. Za svaki iskustveni trening program, radićete sa timom na pronalaženju kreativnih rešenja realnih problema sa kojima se kompanije suočavaju. Tokom trajanja programa moći ćete da se konsultujete sa timom stručnjaka iz velikih kompanija. Sprovodićete istraživanja, otkrivati klijente, kreirati prototipove, i na kraju, prezentovati ideje pred timom stručnjaka i rukovodioca kompanija.