Rok za prijavu: od 18.01.2017. do 06.02.2017.
Program treninga studenata je besplatan.