- ECOCOURT BUSINESS 3X3 -

12.05.2023.

Edukort tim organizuje jedinstveni događaj u Srbiji koji spaja sport, društvenu odgovornost i
podizanje ekološke svesti. ECOCOURT BUSINESS 3×3 predstavlja ekološki turnir u
basketu koji će se održati 27. maja 2023. godine, na košarkaškim terenima JP “Ada
Ciganlija” u Beogradu.


Učesnici događaja jesu zaposleni u kompanijama, kako bi se direktnim uključivanjem privatnog
sektora, ostvario uticaj u podizanju svesti o važnosti rekreativnog bavljenja sportom i značaju
reciklaže.


Dodatna vrednost ovog sportskog događaja ogleda se u ekološkoj orijentisanosti kroz
razvrstavanje ambalažnog otpada (papir, karton, limenke, PET i staklena ambalaža, plastični
čepovi) i reciklažu na samom turniru. Svaki put kada recikliramo nešto, spašavamo dragocene
resurse i smanjujemo količinu otpada koji završava na deponijama, čime ostavljamo pozitivan
trag našoj zajednici i prirodi. Sve ekološke aktivnosti i edukativne radionice na događaju biće
realizovane u saradnji sa partnerima: Ekostar Pak, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu,
JP “Ada Ciganlija” i GO Čukarica.


ECOCOURT turnir u basketu okuplja društveno odgovorne kompanije koje žele da naprave
razliku u podizanju svesti o reciklaži, fizičkoj aktivnosti i timskom duhu.

Prijavite svoju kompaniju na ECOCOURT BUSINESS 3×3 i iskoristite priliku da se istaknete kao lider
društvene odgovornosti. Prijave su otvorene do 19. maja. Zajedno ćemo stvoriti nezaboravno
iskustvo, izgraditi timski duh i ostaviti pozitivan uticaj na društvo i životnu sredinu.
Više informacija o događaju, kao i mogućnostima prijave možete pronaći na ecocourt.rs