Podrška povećanju zapošljivosti mladih nezaposlenih

Projekat “Podrška povećanju zapošljivosti mladih nezapolsnih“ finansiran od strane
Ministarstva omladine i sporta

Imajući na umu sve probleme sa kojima se mladi suočavaju prilikom traganja za zaposlenjem, Centar za poslovne treninge u okviru projekta “Podrška povećanju zapošljivosti mladih” finansiranom od Ministarstva omladine i sporta, teži da pruži podršku i pomoć mladima prilikom zapošljavanja. 2 Posebna fokusiranost udruženja je na grupu mladih koji su nedavno završili fakultetsko obrazovanje, ali ne mogu da nađu prvi posao usled nesklada kompetencija koje su stekli u toku formalnog obrazovanja sa potrebama izuzetno dinamičnog tržišta rada. U tom smislu, udruženje i kompanije SciEd Technologies razvijaju sveobuhvatne programe podrške povećanja zapošljivosti mladih, u nameri da kroz zaokružene intenzivne treninge steknu kompetencije koje će ih kvalifikovati za brže pronalaženje željenog zaposlenja.

Početak realizacije projekta:
24.02.2017.
Završetak realizacije projekta:
13.04.2017.
Nosilac projekta:
Centar za poslovni trening
Partner na projektu:
SciEd Technologies DOO

 

MLADI NEZAPOSLENI

Rok za prijavu: od 24.02.2017. do 20.03.2017. Program treninga mladih nezaposlenih je besplatan

Način i tok funkcionisanja treninga za mlade nezaposlene ljude/diplomce održaće se roku od tri nedelje intezivnog rada

  • Vеštinе komunikаciје i аsеrtivnа komunikаciја
  • Vеštinе prеzеntаciје
  • Veštine davanja i primanja povratne informacije (feedback)
  • Poslovnа еtikа
  • Poslovno ponаšаnjе i bonton
  • Poslovnа korеspondеnciја i komunikаciја
  • Vеštinе prеgovаrаnjа
  • Оsnovе rаčunovodstvа i finаnsiја i dr.

Primеnа vеštinа i znаnjа stеčеnih u prvoј nеdеlјi progrаmа uz uklјučivanje prеdstаvnika kompаniја koјi dе prikаzаti problеmе sа koјimа sе suočаvајu u svаkodnеvnom rаdu.

Razvoj ličnog plana, life coaching, priprema CV-a I motivacionog pisma, razgovori sa HR-om i simulacija intervjua sa polaznicima.